Kontakta oss gärna på 019 - 672 13 00 eller skicka ett mail till info@vatt-torrt.nu

Fuktmätning

Vid fuktmätning används en mängd olika mätinstrument. För mätning av relativ fuktighet används vanligtvis utrustning typ Vaisala HMI 41 och HMP 42 – 46.

För fuktkvotsmätning i material såsom trä och skivmaterial används mätare typ Bollman och Protimeter. Som komplement till dessa utrustningar används indikator typ Doser BD2. Vid fuktmätning och fuktindikering är det av högsta vikt att instrumenten är kalibrerade och i sådant skick att man kan lita på dem. Det är också viktigt att den som skall tolka uppgifterna från instrumenten är van vid den aktuella instrumenttypen samt besitter sådan erfarenhet att riktiga slutsatser kan dras…

Fuktmätning enligt RBK.

Idag är insikten om fuktproblematiken hög hos både entreprenörer och beställare (byggherrar, förvaltare etc.). En viktig del i detta är att man använder mätmetoder inom fuktmätning, som ger tillförlitliga resultat med hög noggrannhet. Vi vill ju verkligen vara säkra på att vi nått ner till t.ex. 85% RF (relativ fuktighet) på erforderligt djup i betongplattan före mattläggning. Vått & Torrt Inomhusmiljö AB kan därför erbjuda auktoriserad fuktmätning enligt RBK (Rådet för Byggkompetens).

Genom RBK har ett branschgemensamt system tagits fram med:

Regler för godkännande av mätmetoder
Krav på dokumentation
Regler för auktorisation
Kompetensprofiler för fuktkontrollanter
Utbildning
Vått & Torrt Inomhusmiljö AB har idag medarbetare med RBK-auktorisation och utrustning avsedd för kvalificerad fuktmätning enligt RBK:s krav.

För mer information kan du besöka RBK:s hemsida.