Kontakta oss gärna på 019 - 672 13 00 eller skicka ett mail till info@vatt-torrt.nu

Vattenskador

Vi använder uteslutande sorbtionsavfuktare i vår verksamhet. Sorbtion kommer från det latiska ordet sorbere, vilket betyder ”suga” eller mera vetenskapligt, att binda atomer eller molekyler till en fri yta (adsorption). Det förlopp då gas, vätska eller strålingsenergi upptas i en fast, flytande eller gasformig kropp, så kallad absorbtion, det vatten som tas upp kallas sorbat.

Hjärtat i våra avfuktare är rotorn, Rotorn består av en mängd axiella kanaler vars yta har en ytbeläggning av kiselgel. Kiselgel är ett keramiskt ämne med mycket goda hygroskopiska egenskaper, det är dessutom kemiskt bundet till själva rotorytan.

På marknaden förekommer andra typer av rotorer, tidigare var det vanligt med rotorer som impregnerats med lithiumsalt, asbest m.m.

Kiselrotorn har bland annat följande fördelar: Lång livslängd, tål fuktmättad luft och är tvättbar. Den kemiska bindningen avger inga dammpartiklar från själva rotorn. Tack vare den höga regenereringstemperaturen har ingen bakteriepåväxt kunnat noteras i eller från rotorer av denna typ.

Principen för avfuktare

är att luft tas in via processluftintaget. Luften passerar genom rotorns kanaler, vattnet i luften tas upp av kiselgelet, ut kommer ”torr luft”. Rotorn roterar långsamt. En mindre mängd torrluft leds in i ett värmebatteri och hettas upp (över 120 grader). Denna luft leds tillbaka genom rotorn i ett fält efter torrluftsektorn. Den upphettade torrluften torkar rotorn (regenererar) och den uppfuktade luften kommer ut som våtluft.