Kontakta oss gärna på 019 - 672 13 00 eller skicka ett mail till info@vatt-torrt.nu

Fuktutredning


Vi tillbringar idag 85-90% av vår tid inomhus. Miljön i framförallt våra bostäder påverkar därmed människan till mycket stor del när det gäller den totala belastning av olika ämnen.

Det är idag vanligt att människor upplever olika former av problem som kan kopplas till inomhusmiljön. Problemen kan vara från komfortproblem till såkallade sjukahus-symptom (Sick Building Syndrome). Det är idag uppskattningsvis 30% av våra bostäder som är uppförda från 1970 – 1990 som har problem med inomhusmiljön och orsakerna till detta är till mycket stor del orsakade av fukt.

Fuktiga byggnader

När det gäller fuktiga byggnader i Sverige är de fuktskadade materialen oftast belägna i konstruktionen varför det krävs ingrepp för att upptäcka och fastställa skadans omfattning och orsak. Fukttekniskt skulle fuktiga byggnader kunna delas in i fyra olika kategorier:

  • Byggnader, företrädesvis hus med sjävdragsventilation, med hög fukthalt i inomhusluften vilket bl.a. är en vanlig orsak till mögelproblem på vindar.
  • Byggnader med olämpliga konstruktioner som leder till att byggnadsmaterialet blir fuktigt. Ex. på olämpliga konstruktioner är betongplatta på mark med uppreglade golv och överliggande isolering, uteluftsventilerade krypgrunder (torpargrund) mm. I första fallet får betongplattan en relativ fuktighet nära 100% och då det är organiskt material direkt på eller i nära anslutning till betongen är skaderisken mycket stor, mögel / bakterier kan växa i organsikt material ner till 75% RF. En uteluftsventilerad grund är under den varma årstiden alltid så fuktig att mögel kan växa.
  • Byggnader som har drabbats av läckage får oftast en snabb uppfuktning vilket kan leda till fuktproblem om uttorkningen tar för lång tid. För att undvika problem efter vattenskador bör torkinsatsen sättas in omgående när skadan upptäckts.
  • Byggfukt är idag ett ökande problem, mycket på grund av alltför korta byggtider. Väl isolerade konstruktioner med täta ytskikt ger oftast lång torktid. Mikrobiella skador på t.ex. trä försvinner ej även om materialet har torkat.

Skadeutredningar

Vått & Torrt Inomhusmiljö AB utför utredningar efter en vetenskaplig metod. Kontroll av ritningar, byggteknisk kontroll av slutna konstruktioner, fuktmätningar, provtagningar i material och tolkningar av laboratorieprover leder fram till en skadebild. Vi lämnar därefter förslag på åtgärder och kostnadsberäkningar. Resultatet efter att ha anlitat oss ska vara en fuktsäker konstruktion där det ej finns några skadliga emissioner samt att åtgärden ska vara beständig för framtiden. Vått & Torrt Inomhusmiljö AB:s fuktskadeutredare har ”byggdoktor” kompetens.

För mer information kan du besöka Byggdoktorernas hemsida.